Téarmaí agus Coinníollacha maidir le Ballraíocht Ebuno


Le bheith in ann Ebuno a úsáid, glac lenár dtéarmaí agus coinníollacha le do thoilEbuno Ebuno AB

Beartas Príobháideachais

Ebuno AB, cuideachta Sualannach le heagraíocht cuideachta uimhir 559183-6027 (“Éabhan","we","ár"Nó"us”), Atá freagrach as do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil mar a thuairiscítear thíos. Baineann an beartas príobháideachta seo leat a chláraíonn cuntas agus a éiríonn mar úsáideoir Ebuno.

Is mór againn do phríobháideacht agus is mór againn é. Is mian linn, dá bhrí sin, tríd an mbeartas príobháideachta seo faisnéis a sholáthar duit faoin gcaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta chomh maith leis na cearta atá agat maidir lenár bpróiseáil ar do shonraí pearsanta.

Próiseálaimid do chuid sonraí pearsanta chun na críocha ginearálta seo a leanas:

Thíos is féidir leat níos mó a léamh faoin gcaoi a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta. Má tá aon cheist agat maidir lenár bpróiseáil ar do shonraí pearsanta, nó más mian leat aon cheann de do chearta a fheidhmiú faoin reachtaíocht um chosaint sonraí, déan teagmháil linn trínár seoladh ríomhphoist [ríomhphost faoi chosaint] nó glaoigh orainn + 46 (0) 73 143 8750 . Is é ár seoladh poist Drottvägen 5, 18264 Djursholm, an tSualainn.  

Gheobhaidh tú faisnéis níos mionsonraithe thíos faoi na hábhair seo a leanas: 

Cén áit a mbailímid do chuid sonraí pearsanta agus an éilítear ort sonraí pearsanta a sholáthar dúinn? 2

Cé atá in ann rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta agus cén fáth? 2

Cá ndéantar do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil? 2

Cad iad na cearta atá agat maidir lenár bpróiseáil ar do shonraí pearsanta? 3

Cur síos mionsonraithe ar an gcaoi a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta 4

Má chláraíonn tú cuntas agus má tá tú i d’úsáideoir Ebuno 4

Má ghlacann tú páirt sna suirbhéanna agus / nó sna cluichí soláthraímid 5

Má idirghníomhaíonn tú linn ar na meáin shóisialta 7

Gníomhaíochtaí próiseála eile 8

Cothromú measúnuithe leasa 9

Cén áit a mbailímid do chuid sonraí pearsanta agus an éilítear ort sonraí pearsanta a sholáthar dúinn?

Bailímid do chuid sonraí pearsanta go díreach uait, mar shampla nuair a chláraíonn tú cuntas agus nuair a fhreagraímid ár gceisteanna próifílithe.

I gcuid dár gceisteanna próifílithe is féidir leat a roghnú sonraí pearsanta íogaire (m.sh. sonraí faoi do shláinte) a roinnt linn. Tá sé roghnach na ceisteanna seo a fhreagairt agus ní phróiseálfaimid na sonraí a roinneann tú linn ach má thugann tú do chuid sainráite toiliú .  

Go ginearálta, is féidir leat a roghnú más mian leat do chuid sonraí pearsanta a sholáthar dúinn. Is gá, áfach, i gcásanna áirithe duit sonraí pearsanta a sholáthar dúinn, eg cuntas a chlárú. Tá na sonraí pearsanta beachta a theastaíonn uainn uait le fáil sna táblaí thíos maidir leis na boinn dlí “conradh a chomhlíonadh” agus “oibleagáid dhlíthiúil”. Ní sonraí íogaire iad na sonraí a theastaíonn uainn uait riamh.

Mura soláthraíonn tú sonraí pearsanta iarrtha áirithe dúinn, ní bheidh tú in ann páirt a ghlacadh sna suirbhéanna nó sna cluichí a sholáthraímid nó cuntas a chruthú agus a úsáid. Ina theannta sin, ní bheimid in ann an dlí leabharchoimeádta agus cuntasaíochta a chomhlíonadh agus éilimh dhlíthiúla a d’fhéadfadh a bheith ann a láimhseáil.  

Cé atá in ann rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta agus cén fáth?

Is í Ebuno a phróiseálann do chuid sonraí pearsanta go príomha. I gcásanna áirithe, áfach, roinnimid do chuid sonraí pearsanta le tríú páirtithe de réir thíos.

Más mian leat tuilleadh a fháil amach faoi cé leis a roinnimid do chuid sonraí pearsanta, bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn. Is féidir ár sonraí teagmhála a fháil i dtús an bheartais phríobháideachta seo.

Is cuma cén cuspóir atá againn chun do shonraí pearsanta a phróiseáil, roinnfimid do chuid sonraí pearsanta lenár soláthraithe TF a phróiseálfaidh iad seo ar ár son agus ar ár dtreoracha d’fhonn oibríochtaí TF maith agus slán a chinntiú. Ní roinnimid do chuid sonraí pearsanta lenár soláthraithe TF ach amháin más gá ionas go gcomhlíonfaidh siad a n-oibleagáidí i leith dúinn de réir an chonartha atá againn leo.

Má ghlacann tú páirt i suirbhéanna

Cá ndéantar do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil?

Próiseálaimid, chomh maith lenár bpróiseálaithe, do chuid sonraí pearsanta den chuid is mó laistigh den AE / LEE. Nuair a phróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta lasmuigh den AE / LEE déanaimid amhlaidh toisc go stórálfaidh ár gcomhpháirtí, a chuidíonn linn do phróifíl a mheaitseáil le suirbhéanna a bhfuil spéis agat agus ábhartha iontu, do chuid sonraí pearsanta a stóráil lasmuigh den AE / LEE.

Nuair a aistrímid do chuid sonraí pearsanta lasmuigh den AE / LEE, déanaimid é sin bunaithe ar chinneadh ón gCoimisiún, clásail chaighdeánacha chonarthacha nó Sciath Príobháideachta.

Más mian leat tuilleadh a fháil amach faoi cé leis a roinnimid do chuid sonraí pearsanta, bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn. Is féidir ár sonraí teagmhála a fháil i dtús an bheartais phríobháideachta seo.

Cad iad na cearta atá agat maidir lenár bpróiseáil ar do shonraí pearsanta?

De réir na reachtaíochta infheidhmithe um chosaint sonraí, ag brath ar na cúinsí, tá tú i dteideal roinnt ceart éagsúil atá leagtha amach thíos.

Má tá aon cheist agat maidir leis na cearta seo nó más mian leat aon cheann de do chearta a úsáid, tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn. Is féidir ár sonraí teagmhála a fháil i dtús an bheartais phríobháideachta seo.

Ceart chun faisnéise agus rochtana

Tá sé de cheart agat a deimhniú cibé an bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta. Má phróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta, tá sé de cheart agat iad a fháil freisin faisnéis faoin gcaoi a bpróiseálaimid na sonraí pearsanta agus chun cóip a fháil de do chuid sonraí pearsanta.

Ceart chun ceartaithe

Tá sé de cheart agat a bheith agat sonraí pearsanta míchruinn ceartaithe agus a bheith sonraí pearsanta neamhiomlána curtha i gcrích.

Ceart chun scriosadh (“ceart go ndéanfaí dearmad ort”) agus srian ar phróiseáil

Tá sé de cheart agat scrios do chuid sonraí pearsanta i gcásanna áirithe. Is é seo an cás m.sh. nuair nach gá na sonraí pearsanta a thuilleadh chun na críocha ar bailíodh iad nó ar próiseáladh iad ar bhealach eile agus nuair a phróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta ar bhonn ár leasa dlisteanaigh agus faighimid, tar éis d’agóid (féach thíos faoi Ceart chun réad), nach bhfuil leas sáraitheach againn leanúint lena phróiseáil.

Tá sé de cheart agat freisin iarraidh orainn srian a chur ar ár bpróiseáil de do chuid sonraí pearsanta. Mar shampla, nuair a cheistigh tú cruinneas na sonraí pearsanta, nuair a rinne tú agóid i gcoinne ár sonraí pearsanta a phróiseáil bunaithe ar ár leas dlisteanach, nó i gcás go bhfuil an phróiseáil neamhdhleathach, agus go gcuireann tú i gcoinne scriosadh do chuid sonraí pearsanta agus más mian leat dúinn ár bpróiseáil a shrianadh.

Ceart chun iniomparthacht sonraí

I gcásanna áirithe, tá sé de cheart agat sonraí pearsanta (a bhaineann leatsa) a chuir tú ar fáil dúinn a sholáthar duit, i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coitianta agus atá inléite ag meaisín. Tá sé de cheart agat freisin i gcásanna áirithe go n-aistreofaí sonraí pearsanta den sórt sin chuig rialtóir eile, nuair is indéanta go teicniúil.

Ceart chun réad

Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne ár gcuid sonraí pearsanta a phróiseáil má úsáidimid iad le haghaidh críocha margaíochta.

Tá sé de cheart agat freisin agóid a dhéanamh i gcoinne ár gcuid sonraí pearsanta a phróiseáil nuair a bhíonn an phróiseáil bunaithe ar an mbonn dlíthiúil “Leas dlisteanach”. Luaitear na cásanna nuair a bhunaímid ár bpróiseáil ar ár leas dlisteanach sna cairteacha thíos agus is féidir leat níos mó a léamh faoinár cothromaíocht measúnuithe úis ag deireadh an bheartais phríobháideachta seo. I roinnt cásanna, b’fhéidir go leanfaimid orainn ag próiseáil do chuid sonraí pearsanta fiú má rinne tú agóid i gcoinne ár bpróiseála. Is féidir seo a bheith amhlaidh más féidir linn cúiseanna dlisteanacha láidre a thaispeáint don phróiseáil atá níos tábhachtaí ná do leasanna nó más chun éilimh dhlíthiúla a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint.

Ceart toiliú a tharraingt siar

Tá sé de cheart agat toiliú tugtha a tharraingt siar tráth ar bith. Ní dhéanfaidh an tarraingt siar difear do dhlíthiúlacht na próiseála bunaithe ar do thoiliú roimh an tarraingt siar.

Ceart gearán a dhéanamh chuig údarás maoirseachta

Tá sé de cheart agat gearán a thaisceadh chuig údarás maoirseachta maidir lenár bpróiseáil ar do shonraí pearsanta.

Is féidir gearán den sórt sin a chomhdú leis an údarás i mballstát an AE / LEE ina bhfuil tú i do chónaí, ag obair nó i gcás inar tharla an sárú líomhnaithe ar an reachtaíocht um chosaint sonraí is infheidhme. Sa tSualainn, tá an t-údarás maoirseachta Údarás Cosanta Sonraí na Sualainne.

Cur síos mionsonraithe ar an gcaoi a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta

Déanann an chairt thíos cur síos mionsonraithe ar an bhfáth a bpróiseálann muid do chuid sonraí pearsanta, na sonraí pearsanta a phróiseálaimid, an bunús dleathach don phróiseáil agus cá fhad a phróiseálann muid do chuid sonraí pearsanta.

Má chláraíonn tú cuntas agus má tá tú i d’úsáideoir Ebuno

Chun do chuntas a riar

Cén phróiseáil a dhéanaimid

Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseálaimid

Ár mbonn dleathach don phróiseáil

 • Chun tú a chruthú agus a chumasú duit do chuntas a úsáid go slán, lena n-áirítear cumarsáid a dhéanamh leat maidir le do chuntas
 • Chun na buntáistí a bhaineann le cuntas a bheith agat, lena n-áirítear m.sh. cuir ar do chumas do chuid socruithe a bhainistiú agus rochtain a fháil ar do stair suirbhé
 • Súil a choinneáil ar na pointí a fhaigheann tú ó shuirbhéanna comhlánaithe éagsúla
 • Chun do rangú a ríomh i gcomparáid le húsáideoirí Ebuno eile bunaithe ar do chuid pointí

Faisnéis a sholáthraíonn tú dúinn, eg:

 • Ainm
 • Faisnéis teagmhála (r-phost)
 • Cód poist agus cathair
 • Inscne
 • Dáta breithe
 • Líon na suirbhéanna atá comhlánaithe agat agus na pointí a bhailigh tú
 • Faisnéis eile a roghnaíonn tú a sholáthar dúinn, mar shampla seoladh sráide agus uimhir fóin

Feidhmíocht an chonartha

Tá an phróiseáil riachtanach chun go gcomhlíonfaimid an conradh maidir le do chlárúchán ag Ebuno.

Leas dlisteanach

Ní gá duit faisnéis a sholáthar dúinn faoi do sheoladh sráide agus d’uimhir theileafóin chun aon chonradh a chomhlíonadh. Déantar an fhaisnéis seo a phróiseáil ina ionad sin ar bhonn ár leasa dlisteanaí do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil d’fhonn do chuntas a riar.

 • Coinnigh súil ar an uair a rinne tú cara a tharchur chuig Ebuno agus cé mhéad pointe atá bailithe acu chun pointí breise a lua leat
 • Na pointí a bhailíonn tú
 • Ainm an chara a ndearna tú tagairt dó
 • Líon na bpointí a d’éiligh do chara

Leas dlisteanach

Ár leas dlisteanach do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil chun luach saothair a thabhairt duit leis na pointí breise chun duine de do chairde a earcú chuig Ebuno.

Más tusa an cara atreoraithe agus má chláraíonn tú cuntas, déanfaimid do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil bunaithe ar fheidhmíocht an chonartha, féach thuas le do thoil.

Tréimhse stórála: Stórálfaimid do chuid sonraí pearsanta go dtí go roghnóidh tú do chuntas a scriosadh ag Ebuno nó go dtí go mbeidh tú neamhghníomhach ar feadh 3 bliana.

Chun do phróifíl a riar

Cén phróiseáil a dhéanaimid

Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseálaimid

Ár mbonn dleathach don phróiseáil

 • Ceisteanna a chur ort d’fhonn próifíl a chruthú duit ar féidir í a mheaitseáil le suirbhéanna ábhartha
 • Suirbhéanna a thabhairt duit a oireann do do leasanna agus do phearsa
 • Chun súil a choinneáil ar na ceisteanna a fhreagraíonn tú d’fhonn pointí breise a thabhairt duit

Tabhair faoi deara go bhfuil sé roghnach na ceisteanna seo a fhreagairt agus go roghnaíonn tú an fhaisnéis is mian leat a roinnt linn.

Faisnéis a sholáthraíonn tú dúinn, eg:

 • Faisnéis faoi do theaghlach, oideachas agus slí bheatha, carr, bia agus deochanna, caitheamh aimsire agus spéiseanna, leictreonaic, cearrbhachas ríomhaire agus físe, na meáin, taisteal agus na suirbhéanna taighde a bhfuil tú sásta páirt a ghlacadh iontu
 • Faisnéis faoi do eitneachas, do nósanna caitheamh tobac agus tobac, do chúram sláinte agus do leanaí sa deireadh

Leas dlisteanach

An leas dlisteanach atá againn do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil a roghnaíonn tú a thabhairt dúinn le go mbeimid in ann do phróifíl a chruthú agus a riar.

Toiliú sainráite

Próiseálfar faisnéis íogair bunaithe ar do thoiliú sainráite. Féadfaidh tú toiliú den sórt sin a tharraingt siar tráth ar bith. Féadfaidh tú cuid de na freagraí a thug tú ar “Is fearr liom gan é seo a dhearbhú” a athrú freisin.

Tréimhse stórála: Stórálfaidh muid do chuid sonraí pearsanta go dtí go roghnóidh tú do chuntas a scriosadh, go dtí go mbeidh tú neamhghníomhach ar feadh 3 bliana nó go dtí go n-athróidh tú do chuid freagraí go “Is fearr liom gan é seo a dhearbhú”. Stopfaimid de do chuid sonraí pearsanta íogaire a stóráil láithreach má tharraingíonn tú siar do thoiliú.

Má ghlacann tú páirt sna suirbhéanna agus / nó sna cluichí a sholáthraímid

Le gur féidir do phróifíl a mheaitseáil le suirbhéanna ábhartha

Cén phróiseáil a dhéanaimid

Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseálaimid

Ár mbonn dleathach don phróiseáil

 • Le gur féidir do phróifíl a mheaitseáil le suirbhéanna a mheasann tú a bheith ábhartha agus suimiúil roinnimid faisnéis lenár gcomhpháirtithe
 • Meaitseálann ár gcomhpháirtí do phróifíl le cuideachtaí a bhfuil suirbhéanna acu laistigh den AE agus lasmuigh den AE

Faisnéis a sholáthraíonn tú dúinn, eg:

 • Ainm
 • Faisnéis teagmhála (r-phost)
 • Cód poist agus cathair
 • Inscne
 • Dáta breithe
 • Líon na suirbhéanna atá comhlánaithe agat agus na pointí a bhailigh tú
 • Faisnéis eile a roghnaíonn tú a sholáthar dúinn, mar shampla seoladh sráide agus uimhir fóin
 • Faisnéis eile ó na ceisteanna próifílithe a roghnaigh tú a fhreagairt

Leas dlisteanach

Ár leas dlisteanach do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil chun a chumasú do phróifíl a mheaitseáil le suirbhéanna a mheasann tú a bheith ábhartha agus suimiúil.

Toiliú sainráite

Próiseálfar faisnéis íogair bunaithe ar do thoiliú sainráite. Féadfaidh tú toiliú den sórt sin a tharraingt siar tráth ar bith. Féadfaidh tú cuid de na freagraí a thug tú ar “Is fearr liom gan é seo a dhearbhú” a athrú freisin.

Tréimhse stórála: Déanfaimid do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil go dtí go ndéanfar an meaitseáil. Stopfaimid de do chuid sonraí pearsanta íogaire a stóráil láithreach nuair a tharraingíonn tú do thoiliú siar nó má athraíonn tú do chuid freagraí go “Is fearr liom gan é seo a dhearbhú”.

Suirbhéanna a sholáthar

Cén phróiseáil a dhéanaimid

Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseálaimid

Ár mbonn dleathach don phróiseáil

 • Suirbhéanna a sholáthar duit ar féidir leat páirt a ghlacadh iontu
 • Chun pointí a dhámhachtain duit as gach suirbhé a nglacann tú páirt ann

Tabhair faoi deara go gcuirimid an deis ar fáil duit páirt a ghlacadh i suirbhéanna, ach is iad tríú páirtithe a bhainistíonn na suirbhéanna iarbhír. Má roghnaíonn tú d’ainm nó aon fhaisnéis eile fút féin a lua i suirbhé, b’fhéidir go mbeadh an chuideachta suirbhé in ann do chuid freagraí a cheangal leat mar dhuine. I gcásanna den sórt sin, beidh an chuideachta suirbhé ina rialaitheoir. Más mian leat tuilleadh a fháil amach faoin gcaoi a bpróiseálann siad do chuid sonraí is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an gcuideachta ábhartha.

Faisnéis a sholáthraíonn tú dúinn, eg:

 • Ainm
 • Faisnéis teagmhála (r-phost)
 • Cód poist agus cathair
 • Inscne
 • Dáta breithe
 • Faisnéis eile a roghnaíonn tú a sholáthar dúinn, mar shampla seoladh sráide agus uimhir fóin
 • Líon na suirbhéanna atá comhlánaithe agat agus na pointí a bhailigh tú
 • Faisnéis a chuir tú ar fáil dúinn trí do phróifíl

Leas dlisteanach

Ár leas dlisteanach do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil chun suirbhéanna a sholáthar duit ar féidir leat páirt a ghlacadh iontu.

Tréimhse stórála: Déanfaimid do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil go dtí go mbeidh an suirbhé críochnaithe.

Cluichí a sholáthar

Cén phróiseáil a dhéanaimid

Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseálaimid

Ár mbonn dleathach don phróiseáil

 • Chun cluichí a sholáthar duit ar féidir leat a imirt
 • Chun do chuid pointí a ríomh tar éis gach cluiche buachan nó caillfidh tú
 • Chun do rangú a ríomh i gcomparáid le himreoirí eile

Faisnéis a sholáthraíonn tú dúinn, eg:

 • Ainm
 • Líon na bpointí a bhailigh tú
 • Líon na bpointí a bhuaigh tú nó a chailleann tú agus tú ag imirt na gcluichí

Leas dlisteanach

Ár leas dlisteanach do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil chun ligean duit cluichí a sholáthraímid a imirt, an deis pointí breise a bhuachan agus a fheiceáil conas a dhéanann tú rangú i gcomparáid le húsáideoirí eile.

Tréimhse stórála: Stórálfaimid do chuid sonraí pearsanta go dtí go roghnóidh tú do chuntas a scriosadh nó go dtí go mbeidh tú neamhghníomhach ar feadh 3 bliana.

Chun aistarraingt do phointí a riar mar mhalairt ar chártaí bronntanais

Cén phróiseáil a dhéanaimid

Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseálaimid

Ár mbonn dleathach don phróiseáil

 • Chun na pointí a fuair tú a iompú ina gcártaí bronntanais
 • Chun an cárta bronntanais a sheoladh chugat

Faisnéis a sholáthraíonn tú dúinn, eg:

 • Ainm
 • Faisnéis teagmhála (r-phost)
 • Líon na suirbhéanna atá comhlánaithe agat agus na pointí a bhailigh tú
 • Eolas faoi cén cárta bronntanais a roghnaíonn tú

Feidhmíocht an chonartha

Tá an phróiseáil riachtanach chun go gcomhlíonfaimid an conradh maidir le do bhallraíocht in Ebuno rud a chiallaíonn go bhfaigheann tú pointí is féidir a aistarraingt mar chártaí bronntanais mar mhalairt ar pháirt a ghlacadh i suirbhéanna.  

Tréimhse stórála: Déanfaimid do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil go dtí go mbeidh an tarraingt siar críochnaithe.

Chun aistarraingt do phointí a riar mar mhalairt ar airgead PayPal

Cén phróiseáil a dhéanaimid

Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseálaimid

Ár mbonn dleathach don phróiseáil

 • Chun na pointí a fuair tú a iompú ina airgead PayPal
 • Chun an luach saothair PayPal a sheoladh chugat

Tabhair faoi deara, chun do chuid pointí a iompú ina airgead PayPal, roinnimid do chuid sonraí pearsanta le PayPal. Más mian leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi a bpróiseálann PayPal do chuid sonraí is féidir leat teagmháil a dhéanamh le PayPal.

Faisnéis a sholáthraíonn tú dúinn, eg:

 • Ainm
 • Faisnéis teagmhála (r-phost)
 • Líon na suirbhéanna atá comhlánaithe agat agus na pointí a bhailigh tú
 • Eolas faoi cén cárta bronntanais a roghnaíonn tú

Feidhmíocht an chonartha

Tá an phróiseáil riachtanach chun go gcomhlíonfaimid an conradh maidir le do bhallraíocht in Ebuno rud a chiallaíonn go bhfaigheann tú pointí is féidir a aistarraingt mar airgead PayPal mar mhalairt ar pháirt a ghlacadh i suirbhéanna.  

Tréimhse stórála: Stórálfaimid do chuid sonraí pearsanta go dtí go mbeidh an tarraingt siar críochnaithe.

Má idirghníomhaíonn tú linn ar na meáin shóisialta

Chun cumarsáid a dhéanamh leat ar na meáin shóisialta

Cén phróiseáil a dhéanaimid

Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseálaimid

Ár mbonn dleathach don phróiseáil

 • Chun cumarsáid a dhéanamh leat ar ár gcuntas meán sóisialta (Facebook), m.sh. má dhéanann tú cumarsáid linn ar ár leathanach
 • Faisnéis ó do phróifíl ar na meáin shóisialta atá i gceist (ainm úsáideora agus aon phictiúr a roghnaigh tú do do chuntas)
 • Faisnéis a sholáthraíonn tú ar ár leathanach

Leas dlisteanach

Ár leas dlisteanach do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil chun cumarsáid a dhéanamh leat ar ár n-ardán meán sóisialta.

Tréimhse stórála: Bainfear do chuid sonraí pearsanta má iarrann tú orainn iad a bhaint nó má scriosann tú féin an t-ábhar, ach stórálfaimid na sonraí pearsanta ar an ardán meán sóisialta go dtí go dtabharfar fógra breise.

Gníomhaíochtaí próiseála eile

Seirbhís do chustaiméirí a sholáthar

Cén phróiseáil a dhéanaimid

Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseálaimid

Ár mbonn dleathach don phróiseáil

 • Cúrsaí seirbhíse do chustaiméirí a fhreagairt agus a riar

 • Ainm
 • Faisnéis teagmhála a sholáthraíonn tú inár dteagmháil
 • Faisnéis eile a sholáthraíonn tú maidir leis an ábhar, m.sh. fadhb le feidhm

Leas dlisteanach

Ár leas dlisteanach do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil chun cúrsaí seirbhíse do chustaiméirí a fhreagairt agus a riar.

Tréimhse stórála: Stórálfaidh muid do chuid sonraí pearsanta ar feadh tréimhse 2 bhliain tar éis an t-ábhar seirbhíse do chustaiméirí a réiteach.

Chun ár seirbhísí a fheabhsú

Cén phróiseáil a dhéanaimid

Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseálaimid

Ár mbonn dleathach don phróiseáil

 • Feidhmeanna ár seirbhísí agus ár suíomh Gréasáin a fheabhsú bunaithe ar d'aiseolas

Faisnéis a sholáthraíonn tú dúinn, eg:

 • Ainm
 • Sonraí teagmhála (r-phost)
 • Faisnéis eile a sholáthraíonn tú dúinn agus aiseolas á sheoladh chugainn

Leas dlisteanach

Ár leas dlisteanach do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil chun d’aiseolas a láimhseáil agus ár seirbhísí a fheabhsú.

Tréimhse stórála: Stórálfaimid do chuid sonraí pearsanta ar feadh tréimhse 2 bhliain.  

Aon éilimh agus cearta a láimhseáil

Cén phróiseáil a dhéanaimid

Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseálaimid

Ár mbonn dleathach don phróiseáil

 • Láimhseáil aon chearta tomhaltóra mar do cheart chun gearáin a dhéanamh
 • Cosain muid féin i gcoinne éilimh agus gearán
 • Cuir tús le haon éilimh
 • Ainm
 • Sonraí teagmhála a roghnaigh tú a úsáid, m.sh. seoladh ríomhphoist agus / nó uimhir theileafóin
 • Faisnéis ónár gcumarsáid leat maidir leis an éileamh, m.sh. faisnéis faoin áirithint ábhartha nó faisnéis faoi do chuid fanacht

Oibleagáid dhlíthiúil

Tá an phróiseáil riachtanach chun oibleagáidí dlíthiúla a bhfuilimid faoina réir a chomhlíonadh, ie oibleagáid dhlíthiúil atá faoi réir againn a chomhlíonadh. 

Leas dlisteanach

Ár leas dlisteanach do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil chun muid féin a chosaint ar éileamh dlíthiúil a d’fhéadfadh a bheith ann agus chun aon éileamh a thionscnamh.

Tréimhse stórála: Stórálfaidh muid do chuid sonraí pearsanta go dtí go mbeidh an gearán próiseáilte againn, go dtí go láimhseáilfimid an ceart nó ar feadh ré na díospóide.

An reachtaíocht leabharchoimeád agus cuntasaíochta a chomhlíonadh

Cén phróiseáil a dhéanaimid

Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseálaimid

Ár mbonn dleathach don phróiseáil

 • Stóráil faisnéis maidir le leabharchoimeád agus cuntasaíocht  
 • Ainm
 • Stair maidir le haistarraingtí agus íocaíochtaí a rinneadh
 • Faisnéis eile arb éard í taifid chuntasaíochta

Oibleagáid dhlíthiúil

Tá an phróiseáil riachtanach chun oibleagáidí dlíthiúla a bhfuilimid faoina réir a chomhlíonadh, ie reachtaíocht maidir le leabharchoimeád agus cuntasaíocht.

Tréimhse stórála: Stórálfaimid do chuid sonraí pearsanta go dtí agus an seachtú bliain tar éis dheireadh na bliana féilire don bhliain fhioscach lena mbaineann na sonraí pearsanta san áireamh.

Cothromú measúnuithe leasa

Mar a deirimid thuas, chun críocha áirithe, déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil bunaithe ar ár “leas dlisteanach”. Trí mheasúnú cothromaíochta leasanna a dhéanamh maidir lenár bpróiseáil ar do shonraí pearsanta, tháinig muid ar an gconclúid go sáraíonn ár leas dlisteanach don phróiseáil do leasanna nó do chearta a éilíonn cosaint do shonraí pearsanta.

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir lenár measúnuithe cothromaithe leasa, ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh linn. Is féidir ár sonraí teagmhála a fháil i dtús an bheartais phríobháideachta seo.

Bhunaigh Ebuno AB an beartas príobháideachta seo ar 2020-01-10.

 /

Maidir le CINT & Ebuno


Téarmaí agus Coinníollacha maidir le Ballraíocht an Phainéil, Rannpháirtíocht Suirbhé agus Úsáid Seirbhísí

Dáta éifeachtach: 28 Feabhra 2018

Athbhreithnithe Deireanach: 28 Feabhra 2018

Sainmhínithe

Nuair a úsáidtear iad sna Téarmaí seo, beidh na bríonna seo a leanas leis na téarmaí agus nathanna seo a leanas.

"Painéalóir GníomhachTagraíonn sé do Chomhalta Painéil a: (a) a ghlac páirt i Suirbhé, (b) Clár Taighde eile; nó (c) codanna eile den tSeirbhís, ar a laghad, uair amháin le dhá mhí dhéag (12) anuas; nó (d) a phróifíl nó a fhaisnéis ball a nuashonrú uair amháin ar a laghad le dhá mhí dhéag (12) anuas.

"Seirbhís Rianaithe Taighde MargaidhTagraíonn sé do Sheirbhís a nglacann Úsáideoir léi a fhéadfaidh iompar ar líne Úsáideora den sórt sin a rianú, mar shuíomhanna Gréasáin a mbíonn rochtain ag an Úsáideoir orthu agus feachtais ar líne atá nochtaithe don Úsáideoir chun críocha taighde margaidh, lena n-áirítear taighde rianaithe fógraíochta.

"Dlí InfheidhmeTagraíonn sé do dhlíthe agus rialacháin náisiúnta agus / nó áitiúla is infheidhme.

"CliantTagraíonn sé dár gcliaint a gcuirimid seirbhísí ar fáil dóibh.

"ÁbharTagraíonn sé don fhaisnéis ar Ár Láithreán, Suíomh Suirbhéireachta, Suíomh Painéil nó Suíomh Comhpháirtí.

"PainéalTagraíonn sé do ghrúpa daoine aonair a d’aontaigh go dtabharfaí cuireadh dóibh agus páirt a ghlacadh i Suirbhéanna taighde margaidh, Cláir Taighde eile nó codanna eile de na Seirbhísí le haghaidh taighde margaidh.

"Ball den PhainéalTagraíonn sé do bhall de Phainéal.

"Úinéir an PhainéilTagraíonn sé d’úinéir Painéal agus Suíomh Painéil a bhfuil tú i do Bhall den Phainéal.

"Suíomh PainéalTagraíonn sé do shuíomh Gréasáin inar féidir le daoine clárú le bheith ina gComhaltaí Painéil.

"ComhpháirtíTagraíonn sé do cheann dár gcomhpháirtithe, lena n-áirítear Úinéirí Painéil agus comhpháirtithe eile.

"Suíomh ComhpháirtíTagraíonn sé do shuíomh Gréasáin a oibríonn ceann dár gComhpháirtithe.

"RannpháirtíTagraíonn sé do dhuine aonair, nach Comhalta Painéil é, arna threorú chuig Suirbhé, Clár Taighde eile nó codanna eile de na Seirbhísí ag duine dár gComhpháirtithe.

"Sonraí PearsantaCiallaíonn “aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó inaitheanta (“Ábhar Sonraí”); is duine nádúrtha inaitheanta duine ar féidir é a aithint nó a rianú, go díreach nó go hindíreach, go háirithe trí thagairt a dhéanamh d’aitheantóir ina aonar nó nuair a dhéantar é a chomhcheangal le faisnéis phearsanta nó aitheantais eile. Is féidir le Sonraí Pearsanta faisnéis mar ainm, uimhir slándála sóisialta, dáta agus áit bhreithe, ainm réamhphósta na máthar, taifid bhithmhéadracha, grianghraif, taifeadadh fuaime nó físe, agus faisnéis eile atá nasctha nó nasctha le duine aonair, mar shampla leighis, oideachasúil , faisnéis airgeadais agus fostaíochta. (NÓTA: Féadfar Faisnéis inaitheanta Phearsanta nó PII a thabhairt ar Shonraí Pearsanta.)

"Clár TaighdeTagraíonn sé do dheis taighde seachas Suirbhé.

"Ábhar TeorantaTagraíonn sé d’fhaisnéis rúnda, agus / nó dílseánaigh, ábhair, táirgí, agus Ábhar a bhaineann Linn agus / nó Úinéir Painéil, Úinéir Suirbhé, Cliant, Comhpháirtí agus / nó ceadúnaí.

"seirbhísTagraíonn sé don tseirbhís a sholáthraíonn Linn a cheadaíonn duitse, mar Bhall Painéil nó mar Rannpháirtí, páirt a ghlacadh in (a) Painéal nó Suirbhé, (b) clár taighde eile, nó (c) aon seirbhís eile a sholáthraíonn Linn agus a úsáideann Tú, mar Sheirbhís Rianaithe Taighde Margaidh.

"AighneachtaíTagraíonn sé do gach trácht, aiseolas, moladh, smaoineamh agus faisnéis eile a chuireann Tú isteach nó a bhailímid nuair a ghlacann tú páirt i bPainéal, má thugann tú freagra ar Shuirbhé nó ar Chlár Taighde eile nó má úsáideann tú Seirbhís.

"Úinéir an tSuirbhéTagraíonn sé d’úinéir Suirbhé, ar Cliant é de ghnáth.

"Suíomh SuirbhéTagraíonn sé don suíomh Gréasáin ina dtugann tú freagra ar Shuirbhé agus ina gcomhlánaíonn tú é.

"SuirbhéannaTagraíonn sé do shuirbhéanna taighde margaidh a chuireann Us to You ar fáil.

"Suíomhanna Gréasáin Tríú PáirtíTagraíonn sé do shuíomhanna Gréasáin a chothaíonn agus / nó a oibríonn tríú páirtithe.

"ÚsáideoirTagraíonn Tú mar dhuine aonair nuair a úsáideann tú an tSeirbhís.

"Ábhar ÚsáideoraTagraíonn sé do gach ábhar, ábhar, faisnéis agus trácht a úsáideann tú, a uaslódáil, a phostáil nó a chur isteach nó a bhailímid nuair a úsáideann tú an tSeirbhís, lena n-áirítear faisnéis a fhaightear tríd an tSeirbhís Rianaithe Ad, mar shampla sonraí patrún úsáide Idirlín.

"Tá tú","Tú féin","do"Agus"Is mise le”Tagairt duit mar dhuine aonair.

"We","Us","ár"Agus"Cint”Féach aonán na Sualainne Cint AB reg. níl. 556559-8769.

1. Infheidhmeacht; Comhaontú

Na Téarmaí agus Coinníollacha seo (“anseo feasta”Téarmaí”) Déan iarratas i dteannta le haon chomhaontú le húinéir painéil ar an bPainéal a bhfuil tú i do Bhall den Phainéal air, chomh maith le haon téarmaí ar leith, a d’fhéadfadh iarratas a dhéanamh ar Shuirbhé, ar Chlár Taighde eile nó ar Sheirbhís eile. Ní bheidh feidhm ag na Téarmaí seo a mhéid atá siad ag teacht salach ar théarmaí comhaontaithe idir Tú agus Úinéir Painéil nó le téarmaí sonracha arna soláthar ag Úinéir an Phainéil nó ag an gCliant mar choinníoll maidir le do rannpháirtíocht i Suirbhé nó i gClár Taighde eile, ar choinníoll áfach, nach laghdóidh a leithéid de théarmaí eile ár gcearta ná nach méadóidh sé ár ndliteanas a shonraítear sna Téarmaí seo.

2. Réamhrá

Is é aidhm na dTéarmaí seo na téarmaí agus coinníollacha ginearálta maidir le d’úsáid as na Seirbhísí a leagan amach, lena n-áirítear Do rannpháirtíocht i Suirbhéanna, Painéal nó Cláir Taighde eile.

Déanaimid bainistíocht ar an gcaidreamh idir Úinéir Suirbhé agus Úinéir Painéil agus Gníomhaímid ar son Úinéir Painéil. Is muid an soláthróir ardáin freisin, a sholáthraíonn deiseanna do Bhaill an Phainéil, páirt a ghlacadh i Suirbhéanna, i gCláir Taighde eile agus seirbhísí eile a úsáid.

Chomh maith leis an méid thuas, féadfaimid dreasachtaí a bhainistiú freisin. Is féidir sonraí maidir le scéim dreasachta den sórt sin a fháil sna Téarmaí seo.

3. Incháilitheacht Ballraíochta Painéil

De ghnáth bíonn ballraíocht painéil oscailte do dhaoine aonair a shásaíonn na ceanglais maidir le ballraíocht, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, íoscheanglais aoise agus riachtanais suímh gheografaigh. Féadfaidh na ceanglais maidir le ballraíocht Painéal athrú de réir Painéal ar leith agus is é Úinéir Painéil a chinneann iad. Trí chomhaontú a bheith i do Bhall Painéil, Aontaíonn tú cuirí a fháil chun páirt a ghlacadh i Suirbhéanna, i gCláir Taighde nó i Seirbhísí eile, ó Úinéir an Phainéil a chuir tú isteach ar bhallraíocht an Phainéil d’úinéirí painéil eile agus uathu. Is féidir leat díliostáil ó bhallraíocht an Phainéil ag am ar bith, féach Roinn 12 “Beartas an diúltaithe” thíos.

Ní cheadaímid ach Ball amháin den Phainéal in aghaidh gach seoladh ríomhphoist uathúil laistigh de gach Painéal.

4. Clárú Painéal

D’fhonn a bheith i do Bhall Painéil, ní mór duit clárú le Suíomh Painéil agus faisnéis áirithe a sholáthar fút féin. Caithfidh an fhaisnéis a sholáthraíonn tú a bheith fíor, ceart agus iomlán. Coimeádaimid an ceart chun do rochtain ar an tSeirbhís nó do rannpháirtíocht i Suirbhé nó i gClár Taighde eile a shrianadh nó a thoirmeasc má sholáthraíonn Tú faisnéis, nó má tá cúis againn a bheith in amhras nach bhfuil an fhaisnéis a chuir tú ar fáil fíor, ceart agus iomlán.

Is ballraíocht phearsanta í ballraíocht an Phainéil agus ní fhéadfaidh an duine a chláraíonn le haghaidh ballraíochta le Painéal ach í a úsáid. Tá tú freagrach as aon fhaisnéis úsáideora agus pasfhocal a choinneáil faoi rún agus Tá Tú freagrach as aon úsáid, bíodh sé údaraithe nó neamhúdaraithe, de do chuntas ballraíochta.

5. Coinníollacha maidir le Rannpháirtíocht i Suirbhé, i gClár Taighde Eile nó i Seirbhísí Eile

Nuair a ghlacann tú páirt i Suirbhé, i gClár Taighde eile nó i Seirbhís eile, agus / nó má úsáideann tú Ár Suíomh, Suíomh Suirbhé nó Suíomh Phainéil, tá oibleagáid ort na Téarmaí seo a chomhlíonadh, chomh maith le haon téarmaí agus coinníollacha eile a bhaineann le Do rannpháirtíocht, lena n-áirítear aon chomhaontú idir Tú agus Úinéir Painéil nó téarmaí arna gcur i bhfeidhm ag Cliant nó Comhpháirtí.

Trí pháirt a ghlacadh i Suirbhé, i gClár Taighde eile nó i Seirbhís eile, Aontaíonn tú faisnéis fíor, cheart agus iomlán fút féin a sholáthar. Má sholáthraíonn Tú faisnéis, nó Má tá cúis againn a bheith in amhras nach bhfuil an fhaisnéis a chuir tú ar fáil fíor, ceart agus iomlán, b’fhéidir nach gcáileoidh tú do Shuirbhé, do Chlár Taighde eile nó do Sheirbhís eile agus dá bharr sin ní bhfaighidh tú aon dreasachtaí as do rannpháirtíocht. Ina theannta sin, féadfaidh Úinéir Painéil Do bhallraíocht a fhoirceannadh agus mar thoradh air sin ní bheidh tú in ann páirt a ghlacadh in aon Suirbhéanna nó Cláir Taighde eile.

Tá tú freagrach as gníomhartha agus cumarsáid a dhéantar nó a tharchuirtear ó Do chuntas.

6. Úsáid na Seirbhísí

Tá rannpháirtíocht i Suirbhé, i Seirbhís Taighde eile nó in úsáid Seirbhíse eile deonach. Is le haghaidh úsáide pearsanta agus neamhthráchtála na Seirbhísí iad agus Coinnímid an ceart againn rochtain ar na Seirbhísí go léir nó aon chuid díobh a athrú, a mhodhnú, a shrianadh nó a bhac, gan fógra roimh ré.

Féadfaimid diúltú ag am ar bith na Seirbhísí a sholáthar do dhuine ar bith dár rogha féin.

Admhaíonn tú go bhfuil Tú ag rochtain, ag úsáid, agus / nó ag glacadh páirte sna Seirbhísí i gcáil conraitheora neamhspleách, agus níl aon chaidreamh gníomhaireachta, comhpháirtíochta, comhfhiontair, fostaí-fostóra nó saincheadúnaí-saincheadúnaí beartaithe ná cruthaithe ag na Téarmaí seo.

7. Úsáid Neamhúdaraithe

Aontaíonn tú gan:

(a) cur isteach, cur isteach ar shlándáil na Seirbhíse nó ár Láithreán, Suíomh Suirbhé, Suíomh Painéil, Suíomh Comhpháirtí, nó aon mhí-úsáid ar bhealach eile, nó aon seirbhísí, acmhainní córais, cuntais, freastalaithe nó líonraí atá ceangailte le Suirbhé nó atá inrochtana trí Shuirbhé nó Suíomh Suirbhé nó suíomhanna cleamhnaithe nó nasctha;

(b) damháin alla, robots nó teicnící uathoibrithe eile mianadóireachta sonraí a úsáid chun sonraí nó ábhar atá ar fáil i dtaca leis an tSeirbhís a chatalógú, a íoslódáil, a stóráil, nó a atáirgeadh nó a dháileadh ar bhealach eile, nó ar bhealach eile toradh Suirbhé a ionramháil;

(c) aon ghníomh a dhéanamh chun cur isteach ar Ár Láithreán, Suíomh Suirbhéireachta, Suíomh Painéil, nó Suíomh Comhpháirtí nó úsáid duine aonair ar shuímh den sórt sin, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, ró-ualú nó “tuairteáil” láithreán gréasáin;

(d) aon víris, sonraí truaillithe, nó aon chód, comhad nó faisnéis dhochrach, suaiteach nó millteach eile a sheoladh nó a tharchur, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, spiaireacht, malware agus trojans;

(e) aon Sonraí Pearsanta Úsáideoirí eile na Seirbhísí a bhailiú;

(f) ríomhphoist gan iarraidh a sheoladh, amhail ardú céime agus fógraí le haghaidh táirgí nó seirbhísí;

(g) níos mó ná cuntas ballraíochta amháin (1) a oscailt, a úsáid nó a chothabháil le Painéal;

(h) cuntas Úsáideora eile a úsáid nó iarracht a dhéanamh air, gan údarú, nó cuntas le haitheantas bréagach a chruthú;

(i) iarracht a dhéanamh rochtain neamhúdaraithe a fháil ar Ár Láithreán, Suirbhé, Suíomh Suirbhé, Suíomh Painéil, Suíomh Comhpháirtí nó codanna de Shuirbhé, Ár Suíomh, Suíomh Suirbhé, Suíomh Painéil nó Suíomh Comhpháirtí atá srianta ó rochtain ghinearálta;

(j) do fhíor-aitheantas a bhrionnú nó a masc;

(k) cuid (í) dár Láithreán, Suíomh Suirbhéireachta, Suíomh Painéil nó Suíomh Comhpháirtí a fhrámú agus a thaispeáint ar shuíomh Gréasáin nó ar mheán eile nó cuma aon Láithreáin Suirbhéireachta, Láithreáin Phainéil, nó Láithreáin Chomhpháirtí a athrú;

(l) naisc a bhunú ó shuíomh Gréasáin chuig Ár Suíomh, Suíomh Suirbhéireachta, Suíomh Painéil nó Suíomh Comhpháirtí nó chuig na Seirbhísí, gan ár dToiliú i scríbhinn roimh ré;

(m) aon ábhar nó ábhar atá bagrach, leabhal, clúmhillteach, graosta, pornagrafach, lewd, scannalach nó athlastach a phostáil nó a tharchur;

(n) aon bhréag a úsáid; teanga maslach nó graosta ar Ár Láithreán, i Suirbhé nó ar Láithreán Suirbhéireachta, ar Láithreán Painéil nó ar Láithreán Comhpháirtí;

(o) dul i mbun aon ghníomhaíochta calaoiseacha, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, luas a dhéanamh trí Suirbhéanna, an Suirbhé céanna a dhéanamh níos mó ná uair amháin, faisnéis bhréagach a chur isteach le linn an phróisis chlárúcháin, sonraí Suirbhé bréagacha nó bréagacha a chur isteach, dreasachtaí a fhuascailt nó iarracht a dhéanamh iad a fhuascailt trí dhreasachtaí modhanna bréagacha nó calaoiseacha, cur isteach ar Suirbhéanna agus, maidir le húsáid na Seirbhíse Rianaithe Ad, rochtain a fháil ar láithreáin ghréasáin nó ar fheachtais ar líne agus é d’aidhm amháin tuiscint mhífhaisnéiseach a sholáthar ar d’iompar ar líne;

(p) innealtóir droim ar ais aon ghné de Sheirbhís nó aon ghníomhartha a dhéanamh a d’fhéadfadh an cód foinse a nochtadh nó a nochtadh, nó bearta nó rialuithe a úsáidtear chun rochtain ar aon leathanach gréasáin, ábhar nó cóid a thoirmeasc, a shrianadh nó a theorannú, ach amháin mar a cheadaítear go sainráite leis an Dlí Infheidhme;

(q) gabháil d'aon ghníomh (anna) coiriúla nó mídhleathacha a d’fhéadfadh a bheith nasctha lenár Láithreán, le Suirbhé nó le Suíomh Suirbhé, le Suíomh Phainéil nó le Suíomh Comhpháirtí;

(r) Ábhar Teoranta a úsáid chun na Téarmaí seo a shárú nó a shárú; nó

(s) aon duine aonair a spreagadh agus / nó comhairle a thabhairt dó, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, Comhaltaí Painéil, Rannpháirtithe nó aon cheann dár bhfostaithe, gníomh a dhéanamh atá contrártha leis na Téarmaí.

8. Ábhar Teoranta

Mura gcuirtear a mhalairt in iúl, gach ábhar, lena n-áirítear, gan teorainn, gach coincheap, téacs, dearadh, grafaicí, líníochtaí, grianghraif, gearrthóga físe, ceol agus fuaimeanna, agus gach trádmharc, trádmharc agus trádainm a úsáidtear i Suirbhé, i gClár Taighde eile nó tá Seirbhís eile agus / nó ar ár láithreán, Suíomh Suirbhéireachta, Suíomh Painéil nó Suíomh Comhpháirtí agus é a roghnú agus a shocrú, faoi réir cearta maoine intleachtúla, lena n-áirítear cóipchearta, trádmharcanna agus paitinní nó gan a bheith teoranta dóibh nó an ceart iarratas a dhéanamh orthu a gclárú áit ar bith ar domhan, atá i seilbh nó ceadúnaithe againn, Úinéir Suirbhé, Úinéir Painéil, Comhpháirtí, nó tríú páirtithe eile atá ina úinéir faoi seach ar an Ábhar Srianta sin nó a rialaíonn é.

Nuair a úsáideann tú Seirbhís nó má ghlacann tú páirt i Suirbhé, i gClár Taighde eile nó i Seirbhís eile, d’fhéadfadh go mbeadh tú faoi lé Ábhar Teoranta. Ní thugtar aon chearta duit ar an Ábhar Teoranta agus forchoimeádtar gach ceart maoine intleachtúla go sainráite. Ní dheonaítear duit aon cheadúnas chun an t-Ábhar Teoranta nó ábhar an Ábhar Teoranta a úsáid, a nochtadh, a íoslódáil, a chóipeáil, a dháileadh, nó a atáirgeadh (lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do phostáil ar aon suíomh Gréasáin, na meáin shóisialta nó blag). Comhairlítear duit le do thoil go bhféadfar caingean dlí a thionscnamh i gcás go ndéanfar aon úsáid neamhúdaraithe den Ábhar Teoranta a rianú ar ais duit. Cuirtear in iúl duit leis seo agus admhaíonn tú go gcomhoibreoimid go hiomlán le gach iarratas tríú páirtí ar nochtadh (lena n-áirítear nochtadh d’aitheantas ach gan a bheith teoranta dóibh) a bhaineann le héilimh gur bhain tú úsáid as Ábhar Teoranta de shárú ar na Téarmaí seo a mheasamar atá dlisteanach.

Ní fhéadfaidh tú páirt a ghlacadh ach i Suirbhé, i gClár Taighde eile, i Seirbhís eile agus / nó Ár Suíomh, Suíomh Suirbhé, Suíomh Painéil, nó Suíomh Comhpháirtí a úsáid ar bhealach nach sáraíonn ár maoin intleachtúil, nó tríú páirtí. cearta.

9. Ábhar an Úsáideora

Tá tú freagrach as gach Ábhar Úsáideora. Tá tú freagrach freisin as faomhadh, toiliú agus / nó údaruithe tríú páirtí a fháil, más ábhartha, maidir le Do úsáid agus d’Ábhar Úsáideora. Is féidir Ábhar Úsáideora, lena n-áirítear grianghraif, taifeadtaí fuaime nó físe a mheas mar Shonraí Pearsanta. D’fhéadfadh d’Ábhar Úsáideora a bheith ar fáil go poiblí agus a roinnt le tríú páirtithe lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, Ár gCliaint, cliaint ár gCliaint, Úinéirí Suirbhé, Úinéirí Painéil, Comhpháirtithe agus soláthraithe seirbhíse tríú páirtí. Cinnteoidh tú nach bhfuil ábhar nó ábhar faoi chóipcheart nó trádmharc ag aon tríú páirtí in Ábhar Úsáideora, lena n-áirítear fuaim, físeán, íomhánna, nó cosúlacht aon duine seachas Tú, mura bhfuair tú na ceaduithe, na toilithe agus / nó na húdaruithe uathu sin. tríú páirtithe a theastaíonn le haghaidh Do agus Úsáid Ábhar Úsáideora den sórt sin. Ní bhfaighidh tú cúiteamh as úsáid Ár n-Ábhar Úsáideora, Ár gComhpháirtithe nó ár gCliaint.

Trí Ábhar Úsáideora a bhailiú, a uaslódáil, a phostáil, a chur isteach nó a cheadú dúinn Ábhar Úsáideora a bhailiú (cibé cead a mheastar a deonaíodh ar do thoiliú leis na Téarmaí seo agus úsáid na Seirbhíse ábhartha) maidir leis na Seirbhísí, Deonaíonn tú leis seo ábhar suthain, neamh-inchúlghairthe, neamhtheoranta dúinn , inaistrithe, fo-cheadúnaithe, ar fud an domhain, saor ó ríchíosa, ceart agus ceadúnas chun saothair dhíorthacha de, d’atáirgeadh, do mhodhnú, a dháileadh, agus a úsáid ar shlí eile d’Ábhar Úsáideora de réir ár rogha féin. Ní bhfaighidh tú aon chúiteamh as Do Ábhar Úsáideora nó as an úsáid a bhainimid as, ach amháin nuair a aontaítear go sainráite.

Is tusa amháin atá freagrach as a chinntiú nach sáróidh Do Ábhar Úsáideora, agus Ár n-úsáid de réir na dTéarmaí seo, cearta maoine intleachtúla tríú páirtithe. Ní dhéanaimid agus ní féidir linn athbhreithniú a dhéanamh ar gach Ábhar Úsáideora agus Ní ghlacaimid le haon dliteanas ar bith as Do Ábhar Úsáideora. Tá sé de cheart againn, ach níl oibleagáid orainn, Do Ábhar Úsáideora a scriosadh, a bhaint nó a chur in eagar, a mheasann muidne, dár rogha féin amháin: (a) na Téarmaí seo a shárú; (b) cearta maoine intleachtúla a shárú; nó (c) a bheith maslach, clúmhillteach, graosta nó do-ghlactha ar bhealach eile.

10. Beartas maidir le Cláir Dreasachta Pointí-Bhunaithe

Má thugann tú freagra ar Shuirbhé agus má chomhlánaíonn tú go rathúil é, páirt a ghlacadh i gClár Taighde eile nó i Seirbhís eile, féadfaidh tú pointí a thuilleamh, ar féidir iad a fhuascailt ar luaíochtaí nó airgead tirim éagsúla inár gclár dreasachta. Ní gá duit aon rud a cheannach chun pointí a fháil. Is pointí pearsanta iad na pointí a thuill tú agus Ní féidir leat iad a aistriú chuig aon duine eile. Beidh do chuid pointí bailí agus infhuascailte ar feadh tréimhse ceithre mhí is fiche (24) tar éis do chuntas a bheith neamhghníomhach. Féadfaidh Linn aon phointí nó dreasachtaí nach bhfuasclaíonn tú a chúlghairm.

Ag tús Suirbhé, Clár Taighde eile nó Seirbhís eile, Gheobhaidh tú faisnéis faoin líon pointí a fhéadfaidh tú a thuilleamh. Ní ghlacaimid le bheith faoi dhliteanas ná freagracht ar bhealach ar bith as iarmhairtí nó dleachtanna cánach a d’fhéadfadh tarlú mar thoradh ar phointí nó dreasachtaí a eisítear nó a fuasclaíodh. Má sháraíonn tú na Téarmaí D’fhéadfadh go gcaillfeá na pointí nó na dreasachtaí uile atá tuillte agat. Ní ghlacaimid le haon dliteanas ortsa maidir leis na pointí atá tuillte agat.

11. Nuashonruithe Próifíle

Aontaíonn Baill an Phainéil a bpróifílí ballraíochta a choinneáil cothrom le dáta. Féadfaidh Ball den Phainéal faisnéis atá ina phróifílí ballraíochta a nuashonrú, a cheartú agus / nó a scriosadh trí: (a) rochtain a fháil ar a chuntas ballraíochta Painéal; nó (b) ríomhphost a sheoladh chuig an bhfoireann seirbhísí Ball Painéal iomchuí don Phainéal ábhartha.

12. Beartas Optamaithe

Féadfaidh Comhaltaí an Phainéil rogha an diúltaithe ó aon cheann nó gach ceann de na Seirbhísí (lena n-áirítear, gan teorainn, ó chuirí Suirbhé, nuachtlitreacha nó cumarsáidí a fháil) ag am ar bith trí: (a) na nósanna imeachta díliostála a thuairiscítear ar an Suíomh Painéil ábhartha nó láithreáin ghaolmhara nó atá iontu a leanúint i ríomhphost a fuarthas uainn; nó (b) trí r-phost a sheoladh chuig foireann seirbhísí Ball ár bPainéal anseo

Úsáidfimid iarrachtaí réasúnacha, mar a cheanglaítear le dlí nó le rialachán, chun freagra a thabhairt ar gach iarraidh ríomhphoist laistigh de thréimhse réasúnta ama tar éis é a fháil. Ar fhoirceannadh na Seirbhísí, bainfear faisnéis teagmhála Comhalta Painéil ó gach liosta cumarsáide nó teagmhála a bhaineann leis an tSeirbhís / na Seirbhísí foirceanta. Tabhair faoi deara le do thoil go dtógfaidh sé cúpla lá an t-aistriú a chríochnú agus le linn na tréimhse sin, féadfaidh tú teachtaireachtaí a fháil uainn a cruthaíodh nó a tiomsaíodh roimh Do rogha an diúltaithe.

13. Naisc

Maidir le d’úsáid as an tSeirbhís, b’fhéidir go mbeidh tú in ann nasc a dhéanamh nó nasc a dhéanamh le Suíomh Gréasáin Tríú Páirtí. Tabhair faoi deara le do thoil nach dtacaímid le haon Suíomh Gréasáin Tríú Páirtí nó táirgí, seirbhísí, agus / nó deiseanna a fhógraítear, a thairgtear, trí nó i dtaca le Suíomh Gréasáin Tríú Páirtí den sórt sin. Déan athbhreithniú cúramach ar gach beartas agus téarma a bhaineann le Suíomhanna Gréasáin Tríú Páirtí den sórt sin.

14. Cumarsáid Linn

Déileálfar le gach cumarsáid (seachas Sonraí Pearsanta) agus Ábhar Úsáideora a chuireann Tú chugainn chugainn, trí phost leictreonach nó eile, nó a bhailíonn Linn ar bhealach eile, mar fhaisnéis neamh-rúnda agus neamh-dhílseánaigh Is mise, mura léiríonn tú a mhalairt go sonrach roimh Do Thíolacadh nó cead a thabhairt dúinn chun cumarsáid agus Ábhar Úsáideora den sórt sin a bhailiú, nó go comhuaineach leis. Aontaíonn tú go bhféadann Linn aon chumarsáid agus Ábhar Úsáideora den sórt sin a úsáid dár rogha féin.

15. Príobháideacht

Agus iarratas á dhéanamh agat ar bhallraíocht an Phainéil, ag baint úsáide as Seirbhís nó ag cumarsáid linn ar bhealach eile nó le húinéir painéil, féadfar Sonraí Pearsanta a bhaineann leat a phróiseáil. Chun faisnéis a fháil faoi chleachtais phríobháideachta Cint agus faoi phróiseáil Do Shonraí Pearsanta, déan athbhreithniú ar an bhFógra Príobháideachta Rannpháirtí Taighde anseo.

16. Séanadh

Aontaíonn tú go sainráite go bhfuil do rannpháirtíocht i Suirbhé, i gClár Taighde eile agus in úsáid na Seirbhíse agus brabhsáil Ár suíomh, Suíomh Suirbhé, Suíomh Painéil nó Suíomh Comhpháirtí ar do phriacal agus do fhreagracht amháin. A mhéid a cheadaítear leis an dlí, déanann muidne, Ár gCliaint, Úinéirí Suirbhé, Úinéirí Painéil, Comhpháirtithe, nó tríú páirtithe eile, agus Ár gcuid stiúrthóirí, oifigigh, fostaithe, ionadaithe, gníomhairí, soláthraithe ábhair tríú páirtí agus ceadúnaithe faoi seach. gan aon bharántais a thabhairt, sainráite, intuigthe nó reachtúil, lena n-áirítear barántais incheannaitheachta, oiriúnachta chun críche áirithe, go nglacfaidh rannpháirtíocht i Suirbhé nó úsáid na Seirbhíse, Ár suíomh, Suíomh Suirbhé, Suíomh Painéil, nó Suíomh Comhpháirtí a bheith gan bhriseadh nó saor ó earráidí. A mhéid a cheadaítear leis an dlí, déanann muidne, Ár gCliaint, Úinéirí Suirbhé, Úinéirí Painéil, Comhpháirtithe, nó tríú páirtithe eile, agus Ár gcuid stiúrthóirí, oifigigh, fostaithe, ionadaithe, gníomhairí, soláthraithe ábhair tríú páirtí agus ceadúnaithe faoi seach. gan aon bharántais a thabhairt, sainráite, intuigthe nó reachtúil, lena n-áirítear barántais incheannaitheachta, oiriúnachta chun críche áirithe, maidir le cruinneas, iontaofacht nó ábhar aon fhaisnéise, nó seirbhísí a sholáthraítear trí Shuirbhé nó Ár suíomh, Suíomh Suirbhé, Painéal Suíomh, nó Suíomh Comhpháirtí, seachas mar a leagtar amach go sainráite sna Téarmaí seo.

17. Teorainn le Dliteanas

DON BREITHIÚNAS CEADAITHE AG AN DLÍ INFHEIDHME, WE, ÚINÉIRÍ SUIRBHÉ, ÚINÉIRÍ PANEL NÓ COMHPHÁIRTITHE, TRÍ PÁIRTITHE, NÓ STIÚRTHÓIRÍ, OIFIGIGH, SHAREHOLDERS, FOSTAÍOCHTAÍ, IONADAITHE, CONTRACTÓIRÍ, LÉIRMHEAS LE DO THOIL LE DO THOIL SIN , CHUN AON ÁBHAR A BHAINEANN LEIS NA TÉARMAÍ SEO, AN SEIRBHÍS, ÁR LÁITHREÁN, SUIRBHÉ, LÁITHREÁN PANEL, LÁITHREÁN COMHPHÁIRTITHE NÓ DON AON ÁBHAIR A DHÉANANN TÚ, NÓ DON AON STIÚRTHÓIREACHT, TIONSCAIL, SPEISIALTA, PUNITIVE, INCIDENTAL, RELIANCE DAMÁISTEANNA, CAILLTEANAS BRABÚIS, CAILLTEANAS SÁBHÁILTEACHTA MÍNIÚCHÁIN, NÓ AON DAMÁISTEANNA NEAMH-DÍREACH EILE, NÍ MÓR DUIT NÍ MÓR DUIT COMHALTAÍ DAMÁISTEANNA SIN.

Beidh feidhm ag teorannú an dliteanais agus an séanadh sna Téarmaí seo beag beann ar an gcineál caingne, cibé acu i gconradh, i mbarántas, i ndíograis, i samhailchéad, i ndliteanas dian, i faillí nó i dtort eile agus mairfidh sé sárú bunúsach nó sáruithe nó mainneachtain cuspóir riachtanach an chonartha nó mainneachtain leigheas eisiach.

18. Slánaíocht

Aontaíonn tú Linn, Úinéirí Suirbhé, Úinéirí Painéil, agus Comhpháirtithe, agus tríú páirtithe gaolmhara eile a shlánú, a chosaint agus a shealbhú go hiomlán agus go héifeachtach, lena n-áirítear stiúrthóirí, oifigigh, scairshealbhóirí, fostaithe, ionadaithe, conraitheoirí, cleamhnaithe, comharba nó sannaithe, neamhdhíobhálach ó agus i gcoinne aon damáiste, caiteachais, dliteanas agus caillteanas de chineál ar bith, lena n-áirítear táillí dlí, a eascraíonn, cibé acu go díreach nó go hindíreach, as aon sárú a rinne Tú de na Téarmaí.

19. Athruithe

Coinnímid leis seo an ceart, de réir ár rogha féin amháin, athruithe a dhéanamh ar na Téarmaí seo. Molaimid duit na Téarmaí seo a athbhreithniú ar bhonn leanúnach. Faighfimid do thoiliú sula ndéanfar athruithe atá chomh cineálta go bhfuil toiliú ag teastáil nó ag teastáil. Maidir le hathruithe nach dteastaíonn toiliú uathu, is ionann d’úsáid leanúnach de, rochtain ar agus / nó rannpháirtíocht sna Seirbhísí agus glacadh leis na Téarmaí seo arna leasú.

20. Comhlíonadh leis an Dlí Infheidhme

Admhaíonn tú agus aontaíonn tú go gcomhlíonfaidh Tú an Dlí Infheidhme i gcónaí nuair a thugann tú freagra ar Shuirbhé, páirt a ghlacadh i gClár Taighde eile nó an tSeirbhís a úsáid ar bhealach eile.

21. Fionraí, Foirceannadh agus Díghníomhachtú

Chomh maith le haon leigheasanna eile atá ar fáil, féadfaimid, gan fógra, d’úsáid agus rochtain ar an tSeirbhís, nó Do bhallraíocht le Painéal a fhionraí agus a fhoirceannadh, má tá tú ag sárú na dTéarmaí seo nó má tá tú ag sárú na dTéarmaí seo nó má tharlaíonn sé Úsáideann tú an tSeirbhís ar bhealach neamhdhleathach nó gníomhaíonn tú ar bhealach eile ar bhealach atá, de réir ár rogha féin amháin, do-ghlactha dúinn, Úinéir Suirbhé, Úinéir Painéil, nó Comhpháirtí. Má chuirimid deireadh le do cheart an tSeirbhís a úsáid agus / nó má chuirtear deireadh le ballraíocht do Phainéil: (a) Forghéilleann tú gach ceart, teideal, agus leas i agus / nó gach luach saothair, dreasacht agus / nó duais neamh-mheasta, le héifeacht ar fhoirceannadh. ; (b) Cuirfear do bhallraíocht Painéal ar ceal láithreach; (c) Scoirfidh do rochtain ar an tSeirbhís agus d’úsáid di láithreach; agus (d) Ní cheadófar duit páirt a ghlacadh in aon Suirbhéanna a thairgfear tríd an tSeirbhís amach anseo.

Ina theannta sin, Coimeádaimid an ceart chun do chuntas ballraíochta Do Phainéal a dhíghníomhachtú: (a) mura Painéalóir Gníomhach tú a thuilleadh; (b) má fhaighimid preab crua nó fógra teip seachadta inár gcumarsáid ríomhphoist le Do chuntas ríomhphoist; nó (c) má fhaighimid fógra freagartha “bosca poist iomlán” trí (3) huaire inár gcumarsáid ríomhphoist chuig Do chuntas ríomhphoist.

Sa chás go ndéanann tú díghníomhachtú, foirceannadh uait, nó foirceannadh uainn, forghéilleann tú aon dreasachtaí atá tuillte agat.

22. Tromchúis agus Sannadh

Más rud é, ar chúis ar bith ar bith, go meastar go bhfuil aon téarma nó foráil de na Téarmaí seo ar neamhní nó neamh-infheidhmithe, measfar an téarma nó an fhoráil sin a bheith scartha ón gcuid eile de na Téarmaí seo, agus forléireofar agus léireofar an chuid eile de na Téarmaí seo gan tagairt don téarma neamh-infheidhmithe.

Ní féidir leat na Téarmaí seo a shannadh gan ár dToiliú i scríbhinn roimh ré, ar féidir iad a choinneáil siar de réir ár rogha féin amháin. Aontaíonn tú go bhféadfaimis na Téarmaí seo a shannadh ag am ar bith do dhuine ar bith.

23. Dlí Rialaithe, Dlínse agus Ionad Dlí

Déanfar aon díospóidí a eascróidh as na Téarmaí seo nó i dtaca leo, lena n-áirítear aon cheisteanna maidir lena bheith ann, bailíocht nó foirceannadh, a tharchur chuig cúirt chontae Stócólm (Sw. Stócólms tingsrätt) agus a rialú agus a fhorléiriú de réir dhlíthe na Sualainne, gan maidir le haon rogha prionsabal dlí (cibé acu iad siúd sa tSualainn nó in aon dlínse eile) a d’fhéadfadh foráil a dhéanamh maidir le dlíthe dlínse éagsúla a chur i bhfeidhm.Fógra Príobháideachta Rannpháirtí Taighde Cint

Dáta éifeachtach: 28 Feabhra 2018

Athbhreithnithe Deireanach: 28 Feabhra 2018

Sainmhíníonn an Fógra Príobháideachais seo an chaoi a n-úsáideann (a bhailíonn, a stórálann, a úsáideann agus a nochtann agus a úsáideann Cint AB) do Shonraí Pearsanta (“Sonraí Pearsanta” ar féidir tagairt dóibh freisin mar fhaisnéis inaitheanta phearsanta nó “PII”) agus eile faisnéis a thuairiscítear san Fhógra Príobháideachais seo cibé an bhfuil tú i do bhall de phainéal (“Ball den Phainéal”) de phainéal ar le duine dár nÚinéirí Painéil é (“Úinéirí Painéil”) nó an rannpháirtí tú (“Rannpháirtí”) atá dírithe ar shuirbhé nó clár taighde margaidh eile le ceann dár gcliaint (“Cliaint”) nó Comhpháirtithe (“Comhpháirtithe”). D’fhéadfadh go mbeadh do rannpháirtíocht faoi rialú ag fógra príobháideachta ó cheann d’úinéirí ár bPainéil.

Bunaítear Cint san AE agus tá an fhaisnéis san Fhógra Príobháideachais seo bunaithe ar Rialachán Ginearálta an Aontais Eorpaigh um Chosaint Sonraí (2016/679) nó GDPR, a sholáthraíonn ardchaighdeán maidir le Sonraí Pearsanta a chosaint. Mar sin féin, ag brath ar an áit ina gcónaíonn tú, d’fhéadfadh dlíthe agus rialacháin phríobháideachta eile a bheith i bhfeidhm freisin. Baineann an Fógra Príobháideachais seo le cónaitheoirí gach tír ar fud an domhain.

Déanfaidh Cint, agus cuirfidh sé faoi deara dá chleamhnaithe, nósanna imeachta gnó a bhunú agus a chothabháil atá i gcomhréir leis an bhFógra Príobháideachais seo.

CÉ IS CINT?

Soláthraíonn Cint ardán taighde agus léargas domhanda ar líne a nascann Úinéirí Painéil le taighdeoirí margaidh, brandaí agus Baill Painéil agus Rannpháirtithe taighde chun tuairimí agus sonraí tomhaltóirí a roinnt. Tá ceanncheathrú aige i Stócólm, an tSualainn, agus tá oifigí ag Cint i gcathracha móra ar fud na hEorpa, Mheiriceá Thuaidh agus na hÁise-Aigéan Ciúin.

Glacann daoine aonair páirt i dtaighde margaidh ar an ardán Cint trí bhallraíocht i bpainéal de cheann d’úinéirí ár bPainéil nó trí cheann dár gComhpháirtithe a threoraíonn Rannpháirtithe chuig suirbhé nó chuig clár taighde margaidh eile. Glacann Baill agus Rannpháirtithe an Phainéil páirt i suirbhéanna nó i gcláir thaighde margaidh eile chun an deis luaíochtaí agus dreasachtaí a fháil agus a fhuascailt as a rannpháirtíocht.

Is iad Úinéirí Painéal Cint agus Comhpháirtithe a threoraíonn rannpháirtithe chuig suirbhéanna nó chuig cláir thaighde margaidh eile Rialaitheoirí Sonraí a chinneann na críocha agus na modhanna chun Sonraí Duine a phróiseáil. Ní phróiseálfaidh Cint ach do Shonraí Pearsanta ag gníomhú mar Phróiseálaí Sonraí, ar iarratas ó Rialaitheoir Sonraí.

Féadfar do Shonraí Pearsanta a úsáid chun roinnt cuspóirí a mhínítear thíos mar aon le samplaí de chatagóirí faisnéise pearsanta chun gach críche. D’fhéadfaí cur síos breise a dhéanamh ar mhionsonraí sonracha maidir le húsáid faisnéise Pearsanta laistigh de shuirbhé nó de chlár taighde margaidh eile. Más mian leat tuilleadh faisnéise a fháil tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn mar a thuairiscítear sa "GLAOIGH ORAINN" roinn thíos.

CINTÍ COSAINT DO PHRÍOBHÁIDEACHAS

Tá clárú agus rannpháirtíocht i bpainéal atá ar úinéireacht ag duine dár nÚinéirí Painéil faoi réir Théarmaí agus Choinníollacha Cint. Is féidir leat Téarmaí agus Coinníollacha Cint a fháil anseo.

Tá do rannpháirtíocht i suirbhé nó i gclár taighde margaidh eile go hiomlán deonach agus déantar úsáid Cint as do Shonraí Pearsanta le do thoiliú. Níl suirbhéanna agus cláir thaighde margaidh eile arna riar ag Cliaint Cint, Comhpháirtithe nó tríú páirtithe eile agus na sonraí a bhailítear i dtaca leis na suirbhéanna sin agus le cláir thaighde margaidh eile faoi réir an Fhógra Príobháideachais seo.

Tá Cint tiomanta do phríobháideacht Sonraí Pearsanta a chosaint. Déanann Cint a dhícheall a chleachtais phríobháideachta a chomhlíonadh le dlíthe, cóid agus rialacháin is infheidhme, agus cóid chaighdeáin na gcomhlachas taighde suirbhé margaidh agus tuairimí is infheidhme, lena n-áirítear, gan teorainn ESOMAR (www.esomar.org) agus an Cumann Léargais (www.insightsassociation.org).

CÉN FÁTH A BHFUIL DO SONRAÍ PEARSANTA A BAILIÚ?

Baileofar do Shonraí Pearsanta i gcónaí ar bhealaí córa dleathacha, chun críocha ar leith. Mar shampla, féadfaidh Cint do Shonraí Pearsanta a bhailiú nuair a chláraíonn tú le haghaidh painéal de chuid d’úinéirí ár bPainéil nó páirt a ghlacadh ann, suirbhé a dhéanamh, páirt a ghlacadh i gclár taighde margaidh eile nó trí mhodhanna uathoibrithe nó modhanna eile mar a thuairiscítear sa "CÉN FAISNÉIS A BHAINEANN LE TEICNEOLAÍOCHTAÍ INIÚCHTA?" roinn thíos.

Ní bhailíonn Cint ach Sonraí Pearsanta chun críocha taighde margaidh.

CÉN SONRAÍ PEARSANTA A BHEARTAÍTEAR AGUS A PHRÓISEÁIL?

D’fhéadfadh d’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin, do sheoladh ríomhphoist, do dháta breithe, agus faisnéis eile dá samhail a bheith san áireamh sna Sonraí Pearsanta a phróiseáiltear. Féadfaidh Cint Sonraí Pearsanta a bhailiú go díreach uait nuair a sholáthraíonn tú go deonach iad do Cint nó féadfaidh Cint Sonraí Pearsanta a fháil ónár nÚinéirí Painéil, ár gCliaint nó ár ngnólachtaí taighde margaidh a fuair toiliú Rannpháirtí. Maidir le Baill Painéil de phainéal duine dár n-Úinéirí Painéil, baileoidh Cint sonraí de réir a dtreoracha.

Féadfaidh Cint Sonraí Pearsanta a fháil freisin ó úinéirí bunachar sonraí a thug dearbhú dúinn nach bhfuil sna bunachair sonraí ach daoine aonair a thoiligh a bheith san áireamh agus a gcuid Sonraí Pearsanta a roinnt. Faoi dheireadh, féadfaidh Cint Sonraí Pearsanta a fhaightear ó fhoinsí atá ar fáil go poiblí, mar eolairí teileafóin, a bhailiú agus a úsáid.

Ó am go ham féadfaidh Cint Sonraí Pearsanta Íogaire a bhailiú a d’fhéadfadh a bheith san áireamh, ag brath ar an tír ina gcónaíonn tú, bunús ciníoch nó eitneach, taifid sláinte, faisnéis airgeadais, tuairimí polaitiúla agus creidimh reiligiúnacha nó fealsúnachta. Má bhailíonn Cint do Shonraí Pearsanta Íogaire, gheobhaidh Cint do thoiliú sainráite i gcónaí.

Féadfaidh tú ábhar nó ábhar a chur isteach, a uaslódáil nó a tharchur, lena n-áirítear grianghraif, físeáin, agus / nó aon ábhar nó ábhar eile dá samhail nó gaolmhar a d’fhéadfadh do Shonraí Pearsanta a áireamh, mar shampla, agus tú ag glacadh páirte i suirbhéanna nó i gcláir taighde margaidh eile. Féadfar sonraí Pearsanta den sórt sin a úsáid agus a nochtadh mar a thuairiscítear san Fhógra Príobháideachais seo agus níor cheart go mbeadh fuaim, físeán, íomhánna nó cosúlacht aon duine seachas tusa san áireamh.

CÉN FÁTH SONRAÍ SONRAÍ PEARSANTA AGUS A PHRÓISEÁIL?

Féadfaidh Cint do Shonraí Pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil ar chúiseanna éagsúla, lena n-áirítear:

Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh sé go mbeadh sé riachtanach duit a bheith rannpháirteach inár suirbhéanna nó i gcláir taighde margaidh eile chun cumarsáid ríomhphoist a fháil. Féadfaidh tú rogha a dhéanamh na ríomhphoist seo a fháil trí dhíliostáil ó shuirbhéanna nó ó chláir thaighde margaidh eile.

Cinntíonn Cint i gcónaí go gceadaítear do Shonraí Pearsanta a phróiseáil. De ghnáth déanann Cint é seo trí do thoiliú a fháil, ach i gcásanna teoranta, féadfaidh Cint coinníoll reachtúil a úsáid chun Sonraí Pearsanta a phróiseáil.

Má tá coinníoll reachtúil i bhfeidhm lena gceadaítear do Cint do Shonraí Pearsanta a phróiseáil agus má tharraingíonn tú siar toiliú chun do Shonraí Pearsanta a phróiseáil ní chiallaíonn sé sin de ghnáth go scoirfidh Cint de do Shonraí Pearsanta a phróiseáil mar d’fhéadfadh sé, mar shampla, a bheith faoi dhualgas reachtúil leanúint ar aghaidh do Shonraí Pearsanta a phróiseáil chun críocha áirithe, m.sh. cóipeanna d’idirbhearta tráchtála a choinneáil ar feadh seacht mbliana ar a laghad.

CÉN FAISNÉIS A BHAINEANN LE TEICNEOLAÍOCHTAÍ INIÚCHTA?

Féadfaidh Cint faisnéis áirithe a bhailiú go huathoibríoch. Ag brath ar an tír ina gcónaíonn tú, féadfar an fhaisnéis sin a mheas mar Shonraí Pearsanta. Cuimsíonn faisnéis den sórt sin, ach níl sí teoranta dóibh, faisnéis faoi do ghléas agus do chumais feiste lena n-áirítear, ach gan teorainn, córas oibriúcháin na feiste, na feidhmchláir eile ar do ghléas, faisnéis fianán, seoladh IP, soláthraí líonra feiste, cineál feiste, crios ama, stádas líonra, cineál brabhsálaí, aitheantóir brabhsálaí, uimhir aitheantais feiste uathúil (mar Aitheantóirí le haghaidh anailíse nó fógraíochta), Aitheantas úsáideora soláthraí líonra (uimhir arna leithdháileadh go sainiúil duit ag do sholáthraí líonra), seoladh Rialú Rochtana Meán (MAC), fógraíocht soghluaiste aitheantóir, suíomh agus faisnéis eile nach féidir a úsáid ina n-aonar nó i dteannta a chéile chun do ghléas a shainaithint go uathúil. Sonraítear teicneolaíocht shonrach thíos:

Fianáin:

Níl i bhfianán ach comhad téacs beag ina bhfuil faisnéis faoin úsáideoir a chuireann suíomh Gréasáin ar ríomhaire nó ar fheiste úsáideora. Cuireann Cint fianáin ar do ríomhaire nó ar ghléas chun críocha suirbhéireachta agus clár taighde margaidh eile agus chun críocha calaoise a chosc.

Féadfaidh Cint fianáin, clibeanna agus scripteanna rianaithe a úsáid freisin chun faisnéis áirithe fút a rianú bunaithe ar do ghníomhaíocht ar ár suíomh nó ar shuíomhanna tríú páirtí. Féadfaidh Cint an fhaisnéis seo a úsáid chun a fháil amach an bhfaca tú, gur chliceáil tú air, nó ar idirghníomhaigh tú ar bhealach eile le fógra ar líne nó le hardú céime a bhfuil Cint ag obair air chun cabhrú le meastóireacht a dhéanamh ar cheann dár gCliaint taighde. Faoi réir do thoiliú, féadfaidh Cint tú a roghnú le haghaidh suirbhé nó clár taighde margaidh eile ina n-úsáidfear fianáin chun tú a nochtadh d’fhógraíocht nó d’arduithe céime ar leith roimh an suirbhé nó gníomhaíocht eile clár taighde margaidh chun fógraíocht nó cur chun cinn sonrach den sórt sin a mheas.

Le do thoiliú, féadfaidh Cliaint nó Comhpháirtithe Cint fianáin a chur ar do ríomhaire nó ar do ghléas agus na fianáin, na clibeanna agus na scripteanna sin a úsáid chun faisnéis áirithe faoi do ghníomhaíocht a rianú ar láithreáin ghréasáin áirithe. Féadfaidh Cliaint nó Comhpháirtithe Cint an fhaisnéis seo a úsáid le haghaidh gníomhaíochtaí taighde margaidh éagsúla.

Más mian leat, is féidir leat a roghnú gan toiliú le fianáin nó a roghnú gan glacadh le fianáin trí shocruithe príobháideachta do bhrabhsálaí gréasáin a choigeartú chun fianáin a scriosadh ar láithreáin ghréasáin atá ag imeacht nó nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí. Féadfaidh tú do bhrabhsálaí a chumrú chun fianáin a bhac. Gan toiliú a sholáthar, fianáin a scriosadh nó fianáin a bhlocáil d’fhéadfadh sé go gcuirfeadh sé cosc ​​ort páirt a ghlacadh i suirbhéanna nó i gcláir taighde margaidh eile nó tionchar diúltach a imirt ar d’eispéireas úsáideora. Le haghaidh faisnéise ar an gcaoi le diúltú do fhianáin féach ar an gcuid dar teideal "CONAS IS FÉIDIR LIOM ROINN A DHÉANAMH?"

Baineann úsáid Cint as fianáin le do thoiliú i gcónaí.

Más mian leat tuilleadh a fhoghlaim faoi fhianáin a úsáideann Cint, cliceáil le do thoil anseo.

Aitheantóirí Fógraíochta Soghluaiste:

Is éard atá in aitheantóir fógraíochta soghluaiste sreangán uimhreacha agus litreacha a shainaithníonn fón cliste nó taibléad aonair. Ar iOS, tugtar “Aitheantas Do Fhógróirí” (IDFA, nó IFA go gairid) ar aitheantóir fógraíochta soghluaiste. Ar Android, is é an t-aitheantóir fógraíochta soghluaiste an GPS ADID (nó Google Play Services ID do Android). Féadfaidh Cint aitheantóirí fógraíochta soghluaiste a bhailiú nó iad a fháil ó Chomhpháirtí. Féadfaidh Cint aitheantóirí fógraíochta soghluaiste a úsáid inár gcláir taighde margaidh nó chun do chuid sonraí a roinnt le Cliaint nó Comhpháirtithe. Faoi réir do thoiliú, féadfaidh Cint tú a roghnú le haghaidh suirbhé nó clár taighde margaidh eile ina n-úsáidfear aitheantóirí fógraíochta soghluaiste chun tú a nochtadh d’fhógraíocht nó d’arduithe céime ar leith roimh an suirbhé nó gníomhaíocht eile clár taighde margaidh chun fógraíocht shonrach den sórt sin a mheas nó arduithe céime.

Ní bhaileoidh nó gheobhaidh Cint aitheantóirí fógraíochta soghluaiste ach le do thoiliú.

Beacons Gréasáin:

Is éard atá i rabhchán gréasáin (ar a dtugtar clib, gif soiléir nó picteilín 1 × 1 freisin) sreang bheag de chód atá leabaithe ar leathanach gréasáin nó ar r-phost. D’fhéadfadh gur íomhá grafach infheicthe iad a bhaineann leis an rabhchán gréasáin, nó go minic, agus go minic tá an íomhá deartha le bheith mar chuid de chúlra leathanaigh ghréasáin nó ríomhphoist.

Féadfaidh Cint rabhcháin gréasáin a úsáid inár dteachtaireachtaí ríomhphoist chun a chinneadh an osclaítear ár dteachtaireachtaí agus chun aon chliceáil ar naisc laistigh den ríomhphost nó i bhfógraíocht nó i dtaighde suíomh Gréasáin a fhíorú chun a fháil amach an bhfaca Rannpháirtí fógraí nó ábhar ar líne eile atá á thomhas ag Cint . Féadfaidh Cint agus ár ngníomhairí údaraithe Sonraí Pearsanta a nascadh le rabhcháin gréasáin chun críocha oibríochta agus taighde.

Sonraí Geo-Suíomh:

Féadfaidh Cint faisnéis gheo-shuímh a bhailiú ó do ríomhaire nó ó do ghléas. Féadfaidh Cint do chuid sonraí geo-shuímh a úsáid chun calaois a chosc nó chun críocha taighde margaidh, lena n-áirítear taighde fógraíochta nó gníomhaíochtaí taighde margaidh eile atá bunaithe ar rianú, ach gan a bheith teoranta dóibh. Gheobhaidh Cint do thoiliú má bhailíonn nó má úsáideann Cint do chuid faisnéise geo-shuímh.

Méarlorgaireacht Dhigiteach:

Féadfaidh Cint teicneolaíocht méarloirg dhigiteach a úsáid chun sonraí áirithe fút féin agus / nó do ríomhaire nó do ghléas a bhailiú. D’fhéadfadh Sonraí Pearsanta mar sheoladh IP a bheith san áireamh sna sonraí seo, chomh maith le Sonraí Neamhphearsanta mar chóras oibriúcháin ríomhaire nó uimhir leagain brabhsálaí. Cruthaíonn an teicneolaíocht seo aitheantóir uathúil ríomhaire a d’fhéadfaí a úsáid chun calaois a chosc nó chun do rannpháirtíocht i suirbhé nó i gclár taighde margaidh eile a aithint agus a rianú agus rannpháirtíocht a theorannú de réir riachtanais suirbhé ar leith nó clár taighde margaidh eile.

Eolas faoi na Meáin Shóisialta:

D’fhéadfaí an deis a thabhairt duit freisin páirt a ghlacadh i suirbhéanna agus i gcláir taighde margaidh eile trí ardáin meán sóisialta nó leo. Má roghnaíonn tú páirt a ghlacadh i suirbhéanna nó i gcláir taighde margaidh eile trí nó le hardáin meán sóisialta, féadfaidh Cint, le do thoiliú, faisnéis phróifíle áirithe a stóráil atá stóráilte i do chuntas ardáin meán sóisialta.

Comhaid Logáil:

Bailíonn agus stórálann Cint faisnéis áirithe go huathoibríoch le linn rannpháirtíochta sa suirbhé agus i gclár taighde margaidh eile. Déanann ár bhfreastalaithe faisnéis a sheolann do bhrabhsálaí go huathoibríoch gach uair a thugann tú cuairt ar shuíomh Gréasáin. D’fhéadfadh faisnéis mar d’iarratas gréasáin, seoladh Prótacal Idirlín (IP), cineál brabhsálaí, teanga brabhsálaí, dáta agus am d’iarraidh agus fianán amháin nó níos mó a d’fhéadfadh do bhrabhsálaí a shainaithint go uathúil a bheith sna logaí freastalaí seo. Scriostar an fhaisnéis seo go tréimhsiúil mar chuid de ghnáthnósanna imeachta cothabhála.

Bailíonn Cint Faisnéise ó Tríú Páirtithe:

Féadfaidh Cint Sonraí Pearsanta, faisnéis iompraíochta agus / nó déimeagrafach a fháil ó thríú páirtithe, lena n-áirítear, gan teorainn, ardáin bhainistíochta sonraí, líonraí fógraíochta, biúrónna seirbhíse faisnéise, soláthraithe taighde margaidh eile agus / nó ardáin meán sóisialta. Féadfaidh Cint na Sonraí Pearsanta, na sonraí iompraíochta agus / nó déimeagrafacha a fhaightear ó na tríú páirtithe seo a úsáid chun críocha éagsúla, lena n-áirítear, ach gan teorainn, bailíochtú sonraí, aguisín sonraí, léargas margaíochta a fhorbairt, críocha braite calaoise.

LE CÉARD A BHFUIL CINT SONRAÍ PEARSANTA?

Ní chuirfidh Cint do Shonraí Pearsanta ar fáil d’aon tríú páirtí gan do thoiliú, mura n-éilítear sin de réir dlí, mar a shonraítear a thuilleadh thíos.

Má chuimsíonn suirbhé nó clár taighde margaidh eile nó gníomhaíocht eile sonraí pearsanta a chur ar fáil do thríú páirtí, ní dhéanfaidh Cint ach do Shonraí Pearsanta a roinnt le do thoiliú. Má úsáidtear sonraí a bhailítear le haghaidh samhaltú staidrimh chun tuiscint níos fearr a fháil ar threochtaí agus ar roghanna i measc grúpaí nó lucht féachana ar leith laistigh den daonra i gcoitinne, ní úsáidfear ach Sonraí Pearsanta teoranta a roinntear chun críocha taighde margaidh agus arís le do thoiliú amháin.

Féadfaidh Cint do Shonraí Pearsanta, sonraí próifílithe, nó sonraí taighde eile a nochtadh do thríú páirtithe mar seo a leanas:

Féadfaidh Cint Sonraí Pearsanta teoranta áirithe a cheadúnú do thríú páirtithe (m.sh., bróicéirí sonraí, comhiomlánóirí sonraí, srl.) Chun críocha taighde margaidh, lena n-áirítear, ach gan teorainn, ceadúnú sonraí ar leibhéal an duine aonair agus / nó ar leibhéal comhiomlánaithe (e.g. táirge agus / nó gníomhaíocht ceannaigh nó úsáide seirbhíse, sonraí cuairte ar láithreáin ghréasáin, stair chuardaigh idirlín, srl.) chun léargas lucht féachana agus / nó samhlacha cuma-chosúla a fhorbairt, chun sonraí den sórt sin a dhíol le custaiméirí an tríú páirtí chun na críche sin anailísíocht a dhéanamh agus faisnéis mhargaíochta a sholáthar. Is féidir an fhaisnéis seo a roinnt trí fhianán (ID fianán), aitheantóir fógraíochta soghluaiste, seoladh ríomhphoist nó modh eile. Scriostar Sonraí Pearsanta tar éis samhaltú nó comhiomlánú cuma-mhaith a dhéanamh.

De bhreis air sin, féadfar faisnéis agus faisnéis a bhailítear trí mhodhanna uathoibrithe a sholáthar do thríú páirtithe, lena n-áirítear, gan teorainn, Cliaint, Comhpháirtithe, gníomhairí agus / nó díoltóirí chun freagróirí a aithint le haghaidh suirbhéanna nó cumarsáide aththeagmhála, braite calaoise agus / nó cosc, meaitseáil bunachar sonraí, bailíochtú sonraí, aguisín sonraí, códú, deighilt sonraí, agus seirbhísí luaíochta, dreasachta, agus / nó scuabghill nó seirbhísí a bhaineann le cur chun cinn.

Féadfaidh Cint Sonraí Pearsanta nó faisnéis inaitheanta meaisín a choinneáil d’fhonn d’iarrataí agus / nó riachtanais ghnó Cint a shásamh. Mar shampla, féadfaidh Cint seoladh ríomhphoist na Rannpháirtithe a roghnaigh a chinntiú go gcloíonn Cint le haon mhian den sórt sin. Déantar aon Sonraí Pearsanta a choinneáil de réir na ndlíthe agus na rialachán is infheidhme.

Arís, ní dhéanfaidh Cint do chuid sonraí pearsanta a roinnt ach le do thoiliú.

AN BHFUIL CINT FAISNÉIS A CHOINNEÁIL Ó LEANAÍ?

Ní bhailíonn Cint Sonraí Pearsanta go feasach ó leanaí faoi bhun na haoise ina dteastaíonn toiliú tuismitheoirí. Má thagann Cint ar an eolas gur bhailigh Cint Sonraí Pearsanta de thaisme ó leanbh faoi bhun na haoise ina bhfuil toiliú tuismitheora ag teastáil, scriosfaidh Cint na Sonraí Pearsanta sin ónár mbunachar sonraí.

CÉN SÁBHÁILTEACHTAÍ A bhFUIL CINT INNIÚIL CHUN CABHRÚ SÁBHÁILTEACHT DO SONRAÍ PEARSANTA?

Tá slándáil do Shonraí Pearsanta an-tábhachtach dúinn. Dá réir sin, tá cosaintí teicniúla, fisiciúla agus riaracháin réasúnta curtha i bhfeidhm ag Cint chun an fhaisnéis a bhailíonn Cint a chosaint. Níl ach na fostaithe sin a dteastaíonn rochtain orthu ar do chuid faisnéise chun a gcuid dualgas a chomhlíonadh údaraithe rochtain a bheith acu ar do Shonraí Pearsanta.

In ainneoin na gcosaintí a chuireann Cint i bhfeidhm, níl tarchuir ar an Idirlíon agus / nó líonra soghluaiste slán go hiomlán agus ní ráthaíonn Cint slándáil na dtarchur ar líne. Níl Cint freagrach as aon earráidí a dhéanann daoine aonair maidir le Sonraí Pearsanta a chur faoi bhráid Cint.

SONRAÍ PEARSANTA A CHUR CHUN CINN

Stórálfaidh Cint Sonraí Pearsanta nach faide ná mar is gá chun críche na gníomhaíochta próiseála nó mar a údaraíonn tú. Féadfaidh an tréimhse seo a bheith bunaithe freisin ar ghealltanais chonarthacha Cint nó ceann dár n-Úinéir Painéal nó Comhpháirtí duit, tréimhsí teorann infheidhmithe (chun éilimh a thabhairt) nó de réir an dlí is infheidhme.

DO DO CHEARTA

Tá sé de cheart agat do Shonraí Pearsanta a athbhreithniú, a cheartú nó a scriosadh, faoi réir dlíthe agus rialachán is infheidhme. Go sonrach:

Más mian leat aon cheann de do chearta a fheidhmiú, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn le hiarratas den sórt sin a úsáid

na sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil sa "GLAOIGH ORAINN" roinn thíos.

Ar iarraidh a fháil ó dhuine aonair, féachfaidh Cint leis an bhfaisnéis iarrtha a sholáthar laistigh de 30 lá, ar choinníoll go bhfuil an iarraidh sa chaoi is gur féidir freagra réasúnach a thabhairt uirthi laistigh den chreat ama sin. Má theastaíonn níos mó ama, tabharfaidh Cint fógra duit laistigh de thríocha lá.

I gcásanna áirithe, áfach, b’fhéidir nach mbeidh Cint in ann rochtain a sholáthar ar roinnt Sonraí Pearsanta. Féadfaidh sé seo tarlú nuair:

Má dhiúltaíonn Cint iarratas duine aonair ar rochtain ar a Shonraí Pearsanta, cuirfidh Cint an chúis leis an diúltú in iúl don duine aonair.

CONAS IS FÉIDIR LIOM ROINN A DHÉANAMH?

Beidh meas i gcónaí ar do chinneadh páirt a ghlacadh i suirbhé nó i gclár taighde margaidh eile, freagra a thabhairt ar aon cheist shonrach suirbhé nó Sonraí Pearsanta a sholáthar, lena n-áirítear Sonraí Pearsanta Íogaire.

Féadfaidh tú a roghnú an nglacfaidh tú páirt i suirbhé áirithe nó i gclár taighde margaidh eile, diúltú ceisteanna áirithe a fhreagairt nó scor de rannpháirtíocht ag am ar bith. Mar sin féin, má mhainnítear faisnéis áirithe a sholáthar nó páirt iomlán a ghlacadh i suirbhé áirithe d’fhéadfadh sé sin cosc ​​a chur ort cúiteamh dreasachta a fháil nó páirt a ghlacadh i staidéir thaighde áirithe amach anseo. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi dhreasachtaí, féach Téarmaí agus Coinníollacha Cint trí chliceáil anseo.

Is féidir le baill an phainéil de phainéal de cheann dár nÚinéirí Painéil nach dteastaíonn uathu a thuilleadh páirt a ghlacadh i suirbhéanna, i gcláir eile taighde margaidh nó a bheith faoi réir úsáid teicneolaíochtaí uathoibrithe nó gníomhaíochtaí eile, lena n-áirítear fianáin, rogha an diúltaithe trí chuairt a thabhairt ar an leathanach Socruithe Príobháideachta. den tairseach ball don phainéal lena mbaineann tú. Is féidir teacht ar an leathanach Socruithe Príobháideachta freisin trí chliceáil ar na naisc rogha an diúltaithe ar chuirí suirbhé. Faoi dheireadh, is féidir le Baill an Phainéil agus le Rannpháirtithe teagmháil a dhéanamh linn trí na sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil sa chuid “TEAGMHÁIL SAM” thíos a úsáid.

BEARTAS AISTRIÚCHÁIN

Stórálann Cint sonraí san Aontas Eorpach (AE) agus sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE). Mar eagraíocht dhomhanda, áfach, féadfaidh cuideachta cleamhnaithe Cint nó soláthraí seirbhíse neamh-chleamhnaithe do Shonraí Pearsanta a bhailiú, a phróiseáil, a stóráil nó a aistriú lasmuigh de do thír thionscnaimh.

An (AE) agus an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE):

Tá aonáin dhlíthiúla Cint lasmuigh den AE agus LEE tar éis comhaontuithe cosanta sonraí laistigh de chuideachtaí a dhéanamh ag baint úsáide as clásail chaighdeánacha chonarthacha a d’ullmhaigh an Coimisiún Eorpach. Tá conarthaí i bhfeidhm ag Cint le soláthraithe seirbhíse agus soláthraithe gnó eile a éilíonn ar na páirtithe conarthacha rúndacht do Shonraí Pearsanta a urramú agus Sonraí Pearsanta na hEorpa a láimhseáil de réir na ndlíthe Eorpacha um chosaint sonraí.

Cónaidhm na Rúise:

De réir dhlíthe cosanta sonraí Chónaidhm na Rúise, déanann Cint Sonraí Pearsanta shaoránaigh Chónaidhm na Rúise i gCónaidhm na Rúise a bhailiú, a phróiseáil agus a stóráil agus ní aistríonn sé na sonraí sin ach chuig an AE nó an LEE ina dhiaidh sin.

NAISC CHUN LÍONRAÍ TRÍÚ PÁIRT

Ní bhaineann an Fógra Príobháideachais seo ach lenár suirbhéanna agus le cláir thaighde margaidh eile, agus ní le haon táirge nó seirbhís eile. D’fhéadfadh go mbeadh naisc inár suirbhéanna nó i gcláir taighde margaidh eile le roinnt suíomhanna Gréasáin tríú páirtí a chreideann Cint a d’fhéadfadh faisnéis úsáideach a thairiscint. Ní bhaineann na beartais agus na nósanna imeachta a ndéanann Cint cur síos orthu anseo maidir leis na láithreáin ghréasáin sin. Molann Cint duit fógraí príobháideachta nó beartais gach láithreáin a dtugann tú cuairt orthu a léamh go cúramach chun faisnéis a fháil maidir lena mbeartais príobháideachta, slándála, bailithe sonraí agus dáilte. Trí pháirt a ghlacadh in aon cheann dár suirbhéanna nó i gcláir taighde margaidh eile nó in aon cheann dár láithreáin ghréasáin tar éis aon athrú ar an bhFógra Príobháideachta, tugann tú do thoiliú go saor agus go sonrach dúinn d’fhaisnéis Phearsanta a bhailiú, a úsáid, a aistriú agus a nochtadh ar an mbealach a shonraítear san am sin- Fógra Príobháideachta reatha.

GLAOIGH ORAINN

Is mór ag Cint do thuairim agus d'aiseolas. Más mian leat do Shonraí Pearsanta a athbhreithniú, a cheartú nó a scriosadh nó má tá ceisteanna, tuairimí nó moltaí agat, nó más mian leat diúltú dár suirbhéanna nó do chláir thaighde margaidh eile nó má tá ceisteanna agat faoi do Shonraí Pearsanta, déan teagmháil linn:

Trí ríomhphost ag: [ríomhphost faoi chosaint]

Nó trí phost poist ag:

Cint AB
Lunainn 18, 1tr
111 37 Stócólm, an tSualainn

ATTENTION: Oifigeach um Chomhlíonadh Príobháideachta


Maidir le Suirbhéanna ar Pollfish

Úsáideann an láithreán gréasáin seo breiseán gréasáin Pollfish. Is ardán suirbhéireachta ar líne é Pollfish, trínar féidir le duine ar bith suirbhéanna a dhéanamh. Comhoibríonn Pollfish le Forbróirí feidhmchlár ar fhóin chliste agus úinéirí láithreán gréasáin d’fhonn rochtain a bheith acu ar úsáideoirí feidhmchlár / láithreán gréasáin den sórt sin agus ceistneoirí suirbhé a sheoladh chucu. Úsáideann agus cumasaíonn an suíomh Gréasáin seo fianáin Pollfish. Nuair a nascann úsáideoir leis an suíomh Gréasáin seo, aimsíonn Pollfish an bhfuil an t-úsáideoir incháilithe le haghaidh suirbhé. Beidh baint ag sonraí a bhaileoidh Pollfish le do chuid freagraí ar na ceistneoirí aon uair a sheolann Pollfish ceistneoirí den sórt sin chuig úsáideoirí incháilithe. Le haghaidh liosta iomlán na sonraí a fuair Pollfish tríd an suíomh Gréasáin seo, léigh go cúramach téarmaí freagróra Pollfish atá le fáil ag https://www.pollfish.com/terms/respondent. Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo glacann tú leis an doiciméad beartais príobháideachta seo agus tugann tú leis seo do thoiliú sainráite le haghaidh fianán Pollfish a chur i do chóras agus le Pollfish na sonraí thuasluaite a phróiseáil. Ina theannta sin, cuirtear in iúl duit go bhféadfá oibríocht Pollfish a dhíchumasú ag am ar bith tríd an “rannán rogha an diúltaithe” Pollfish atá ar shuíomh Gréasáin Pollfish a úsáid nó trí “fianáin tríú páirtí” a dhíchumasú ó shuíomhanna do bhrabhsálaí. Iarraimid ort arís téarmaí úsáide an fhreagróra Pollfish a sheiceáil, más mian leat léargas níos mionsonraithe a fháil ar an mbealach a oibríonn Pollfish.

NÍL IARRATAS, GOOGLE AGUS AMAZON IONAD SPONSOR INVOLVED IN AON BHEALACH SA CHLÁR / DRAW SEO. NÍL TÁIRGÍ NÍL TÁIRGÍ APPLE A ÚSÁID MAR PHRÍOSÚN.